cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ

 • Số hiệu văn bản: 85/2015/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 01-10-2015
 • Ngày có hiệu lực: 15-11-2015
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-02-2021
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1905 ngày (5 năm 2 tháng 20 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-02-2021
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Nghị định số 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản được hướng dẫn, quy định chi tiết (1)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)