cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ Về quản lý chất thải và phế liệu

 • Số hiệu văn bản: 38/2015/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 24-04-2015
 • Ngày có hiệu lực: 15-06-2015
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-07-2019
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 10-01-2022
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2401 ngày (6 năm 7 tháng 1 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 10-01-2022
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: