cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

 • Số hiệu văn bản: 08/2015/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 21-01-2015
 • Ngày có hiệu lực: 15-03-2015
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-07-2016
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 01-01-2020
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 3278 ngày (8 năm 11 tháng 28 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
Văn bản bị bãi bỏ, thay thế (7)
Văn bản bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản được hướng dẫn, quy định chi tiết (1)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (18)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)