cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

 • Số hiệu văn bản: 08/2015/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 21-01-2015
 • Ngày có hiệu lực: 15-03-2015
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-07-2016
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 01-01-2020
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 3270 ngày (8 năm 11 tháng 20 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: