cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ Sửa đổi các Nghị định quy định về thuế

 • Số hiệu văn bản: 91/2014/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 01-10-2014
 • Ngày có hiệu lực: 15-11-2014
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-01-2015
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 05-12-2020
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 3388 ngày (9 năm 3 tháng 13 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ Sửa đổi các Nghị định quy định về thuế
Văn bản bị bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)