cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ Sửa đổi các Nghị định quy định về thuế

 • Số hiệu văn bản: 91/2014/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 01-10-2014
 • Ngày có hiệu lực: 15-11-2014
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-01-2015
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 05-12-2020
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 3388 ngày (9 năm 3 tháng 13 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: