cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Nghị định số 70/2014/NĐ-CP ngày 17/07/2014 của Chính phủ Hướng dẫn Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh Ngoại hối sửa đổi

  • Số hiệu văn bản: 70/2014/NĐ-CP
  • Loại văn bản: Nghị định
  • Cơ quan ban hành: Chính phủ
  • Ngày ban hành: 17-07-2014
  • Ngày có hiệu lực: 05-09-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 3601 ngày (9 năm 10 tháng 16 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Nghị định số 70/2014/NĐ-CP ngày 17/07/2014 của Chính phủ Hướng dẫn Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh Ngoại hối sửa đổi
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)