cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Nghị định số 70/2014/NĐ-CP ngày 17/07/2014 của Chính phủ Hướng dẫn Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh Ngoại hối sửa đổi

  • Số hiệu văn bản: 70/2014/NĐ-CP
  • Loại văn bản: Nghị định
  • Cơ quan ban hành: Chính phủ
  • Ngày ban hành: 17-07-2014
  • Ngày có hiệu lực: 05-09-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 3600 ngày (9 năm 10 tháng 15 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: