cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/05/2014 của Chính phủ Quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

 • Số hiệu văn bản: 52/2014/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 23-05-2014
 • Ngày có hiệu lực: 15-07-2014
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-06-2021
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2513 ngày (6 năm 10 tháng 23 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-06-2021
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: