cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Nghị định số 219/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ Về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

  • Số hiệu văn bản: 219/2013/NĐ-CP
  • Loại văn bản: Nghị định
  • Cơ quan ban hành: Chính phủ
  • Ngày ban hành: 26-12-2013
  • Ngày có hiệu lực: 15-02-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 3746 ngày (10 năm 3 tháng 6 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: