cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Nghị định số 219/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ Về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

  • Số hiệu văn bản: 219/2013/NĐ-CP
  • Loại văn bản: Nghị định
  • Cơ quan ban hành: Chính phủ
  • Ngày ban hành: 26-12-2013
  • Ngày có hiệu lực: 15-02-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 3749 ngày (10 năm 3 tháng 9 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Nghị định số 219/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ Về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)