cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 148/2013/NĐ-CP ngày 30/10/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 148/2013/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 30-10-2013
 • Ngày có hiệu lực: 15-12-2013
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-10-2015
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-11-2015
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 686 ngày (1 năm 10 tháng 21 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-11-2015
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: