cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/08/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 95/2013/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 22-08-2013
 • Ngày có hiệu lực: 10-10-2013
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 25-11-2015
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 15-04-2020
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2379 ngày (6 năm 6 tháng 9 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 15-04-2020
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: