cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13/08/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số Điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi Luật thuế giá trị gia tăng

 • Số hiệu văn bản: 92/2013/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 13-08-2013
 • Ngày có hiệu lực: 13-08-2013
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-01-2014
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 15-02-2014
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 15-12-2021
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 3046 ngày (8 năm 4 tháng 6 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 15-12-2021
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13/08/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số Điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi Luật thuế giá trị gia tăng
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)