cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13/08/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số Điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi Luật thuế giá trị gia tăng

 • Số hiệu văn bản: 92/2013/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 13-08-2013
 • Ngày có hiệu lực: 13-08-2013
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-01-2014
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 15-02-2014
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 15-12-2021
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 3046 ngày (8 năm 4 tháng 6 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 15-12-2021
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: