cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Nghị định số 69/2012/NĐ-CP ngày 14/09/2012 của Chính phủ Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Nghị định 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế bảo vệ môi trường

  • Số hiệu văn bản: 69/2012/NĐ-CP
  • Loại văn bản: Nghị định
  • Cơ quan ban hành: Chính phủ
  • Ngày ban hành: 14-09-2012
  • Ngày có hiệu lực: 15-11-2012
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 4208 ngày (11 năm 6 tháng 13 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Nghị định số 69/2012/NĐ-CP ngày 14/09/2012 của Chính phủ Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Nghị định 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế bảo vệ môi trường
Văn bản bị bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)