cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Nghị định số 69/2012/NĐ-CP ngày 14/09/2012 của Chính phủ Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Nghị định 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế bảo vệ môi trường

  • Số hiệu văn bản: 69/2012/NĐ-CP
  • Loại văn bản: Nghị định
  • Cơ quan ban hành: Chính phủ
  • Ngày ban hành: 14-09-2012
  • Ngày có hiệu lực: 15-11-2012
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 4206 ngày (11 năm 6 tháng 11 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: