cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 118/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ Sửa đổi thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 118/2011/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 16-12-2011
 • Ngày có hiệu lực: 01-02-2012
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-11-2014
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 15-05-2016
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Ngày hết hiệu lực: 00/00/0000
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: