cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 118/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ Sửa đổi thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 118/2011/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 16-12-2011
 • Ngày có hiệu lực: 01-02-2012
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-11-2014
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 15-05-2016
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Ngày hết hiệu lực: 00/00/0000
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Nghị định số 118/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ Sửa đổi thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng (Văn bản hết hiệu lực)
Văn bản bị bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản được hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)