cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 08/12/2011 của Chính phủ Sửa đổi Nghị định 26/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 113/2011/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 08-12-2011
 • Ngày có hiệu lực: 01-02-2012
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-01-2015
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-01-2016
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1430 ngày (3 năm 11 tháng 5 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-01-2016
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 08/12/2011 của Chính phủ Sửa đổi Nghị định 26/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (Văn bản hết hiệu lực)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)