cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 08/12/2011 của Chính phủ Sửa đổi Nghị định 26/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 113/2011/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 08-12-2011
 • Ngày có hiệu lực: 01-02-2012
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-01-2015
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-01-2016
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1430 ngày (3 năm 11 tháng 5 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-01-2016
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: