cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ Sửa đổi Nghị định 34/2008/NĐ-CP quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 46/2011/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 17-06-2011
 • Ngày có hiệu lực: 01-08-2011
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-11-2013
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 823 ngày (2 năm 3 tháng 3 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-11-2013
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: