cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14/06/2011 của Chính phủ Về sửa đổi Điều 3 Nghị định 189/2007/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 44/2011/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 14-06-2011
 • Ngày có hiệu lực: 15-08-2011
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 26-12-2012
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 499 ngày (1 năm 4 tháng 14 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 26-12-2012
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14/06/2011 của Chính phủ Về sửa đổi Điều 3 Nghị định 189/2007/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương (Văn bản hết hiệu lực)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)