cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/03/2011 của Chính phủ Hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

  • Số hiệu văn bản: 21/2011/NĐ-CP
  • Loại văn bản: Nghị định
  • Cơ quan ban hành: Chính phủ
  • Ngày ban hành: 29-03-2011
  • Ngày có hiệu lực: 15-05-2011
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 4723 ngày (12 năm 11 tháng 13 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/03/2011 của Chính phủ Hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (8)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)