cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/03/2011 của Chính phủ Hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

  • Số hiệu văn bản: 21/2011/NĐ-CP
  • Loại văn bản: Nghị định
  • Cơ quan ban hành: Chính phủ
  • Ngày ban hành: 29-03-2011
  • Ngày có hiệu lực: 15-05-2011
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 4720 ngày (12 năm 11 tháng 10 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: