cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ Về kiểm soát thủ tục hành chính

 • Số hiệu văn bản: 63/2010/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 08-06-2010
 • Ngày có hiệu lực: 14-10-2010
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-07-2013
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 25-09-2017
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 4941 ngày (13 năm 6 tháng 16 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ Về kiểm soát thủ tục hành chính
Văn bản bị bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản được hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (9)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)