cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ Về kiểm soát thủ tục hành chính

 • Số hiệu văn bản: 63/2010/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 08-06-2010
 • Ngày có hiệu lực: 14-10-2010
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-07-2013
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 25-09-2017
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 4941 ngày (13 năm 6 tháng 16 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: