cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ Hướng dẫn Luật phòng, chống ma túy sửa đổi về quản lý sau cai nghiện ma túy

 • Số hiệu văn bản: 94/2009/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 26-10-2009
 • Ngày có hiệu lực: 22-12-2009
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-01-2022
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 4393 ngày (12 năm 13 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-01-2022
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ Hướng dẫn Luật phòng, chống ma túy sửa đổi về quản lý sau cai nghiện ma túy
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (4)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)