cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ Hướng dẫn Luật phòng, chống ma túy sửa đổi về quản lý sau cai nghiện ma túy

 • Số hiệu văn bản: 94/2009/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 26-10-2009
 • Ngày có hiệu lực: 22-12-2009
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-01-2022
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 4393 ngày (12 năm 13 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-01-2022
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: