cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ Sửa đổi Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 83/2009/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 15-10-2009
 • Ngày có hiệu lực: 01-12-2009
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 20-10-2012
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 05-08-2015
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2073 ngày (5 năm 8 tháng 8 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 05-08-2015
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ Sửa đổi Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (Văn bản hết hiệu lực)
Văn bản được hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)