cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ Sửa đổi Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 83/2009/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 15-10-2009
 • Ngày có hiệu lực: 01-12-2009
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 20-10-2012
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 05-08-2015
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2073 ngày (5 năm 8 tháng 8 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 05-08-2015
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: