cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/03/2009 của Chính phủ Hướng dẫn Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 24/2009/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 05-03-2009
 • Ngày có hiệu lực: 20-04-2009
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-07-2013
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-07-2016
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2629 ngày (7 năm 2 tháng 14 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-07-2016
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: