cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/03/2009 của Chính phủ Hướng dẫn Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 24/2009/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 05-03-2009
 • Ngày có hiệu lực: 20-04-2009
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-07-2013
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-07-2016
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2629 ngày (7 năm 2 tháng 14 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-07-2016
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/03/2009 của Chính phủ Hướng dẫn Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Văn bản hết hiệu lực)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (5)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)