cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 15/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009 của Chính phủ Sửa đổi Nghị định 97/2006/NĐ-CP quy định việc áp dụng hình thức xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 15/2009/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 13-02-2009
 • Ngày có hiệu lực: 01-04-2009
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 17-11-2013
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1691 ngày (4 năm 7 tháng 21 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 17-11-2013
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: