cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 134/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 134/2008/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 31-12-2008
 • Ngày có hiệu lực: 01-02-2009
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 15-02-2016
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2570 ngày (7 năm 15 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 15-02-2016
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: