cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 11/2008/NĐ-CP ngày 30/01/2008 của Chính phủ Về bồi thường thiệt hại trong trường hợp cuộc đình công bất hợp pháp gây thiệt hại cho người sử dụng lao động (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 11/2008/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 30-01-2008
 • Ngày có hiệu lực: 24-02-2008
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-03-2015
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2562 ngày (7 năm 7 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-03-2015
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: