cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu chung (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 166/2007/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 16-11-2007
 • Ngày có hiệu lực: 01-01-2008
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 21-05-2009
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 506 ngày (1 năm 4 tháng 21 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 21-05-2009
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: