cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu chung (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 166/2007/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 16-11-2007
 • Ngày có hiệu lực: 01-01-2008
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 21-05-2009
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 506 ngày (1 năm 4 tháng 21 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 21-05-2009
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu chung (Văn bản hết hiệu lực)
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)