cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ Hướng dẫn Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

 • Số hiệu văn bản: 127/2007/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 01-08-2007
 • Ngày có hiệu lực: 03-09-2007
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 22-09-2009
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 22-09-2009
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 6138 ngày (16 năm 9 tháng 28 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: