cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ Hướng dẫn Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

 • Số hiệu văn bản: 127/2007/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 01-08-2007
 • Ngày có hiệu lực: 03-09-2007
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 22-09-2009
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 6106 ngày (16 năm 8 tháng 26 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ Hướng dẫn Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
Văn bản bị bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)