cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ Hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

 • Số hiệu văn bản: 126/2007/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 01-08-2007
 • Ngày có hiệu lực: 29-08-2007
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 20-05-2020
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 4648 ngày (12 năm 8 tháng 28 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 20-05-2020
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: