cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của Chính phủ Quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 97/2007/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 07-06-2007
 • Ngày có hiệu lực: 01-07-2007
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-05-2009
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 01-03-2013
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 15-12-2013
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2359 ngày (6 năm 5 tháng 19 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 15-12-2013
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: