cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
03/2013/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại
 • 3732
 • 419

Tranh chấp hợp đồng mua bán thép

23-04-2013
TAND cấp tỉnh

01/2013/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại
 • 5953
 • 434

Tranh chấp hợp đồng mua bán thép

23-01-2013
TAND cấp huyện

66/2014/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
 • 4711
 • 141

Tranh chấp hợp đồng vay tài sản

05-11-2014
TAND cấp huyện

66/2014/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
 • 4568
 • 127

Đòi lại tài sản

05-11-2014
TAND cấp huyện

09/2015/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
 • 3971
 • 184

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

05-02-2015
TAND cấp huyện

52/2015/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
 • 4522
 • 163

Tranh chấp hợp đồng vay tài sản

06-02-2015
TAND cấp huyện

118/2015/DS-ST: Tranh chấp hợp đồng thuê nhà Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
 • 4786
 • 201

Tranh chấp hợp đồng thuê nhà

15-04-2015
TAND cấp huyện

Khi ký hợp đồng thuê nhà, NĐ_Công ty TNHH ABC Việt Nam và Văn phòng đại diện ABC tại Thành phố HCM biết căn nhà thuê hiện đã được ông BĐ_Hàn Đức Trọng thế chấp tại LQ_Ngân hàng thương mại cổ phần XYZ. Do vậy giữa NĐ_Công ty TNHH ABC Việt Nam, Văn phòng đại diện ABC tại thành phố HCM và ông BĐ_Hàn Đức Trọng mới ký điều khoản ràng buộc tại hợp đồng rằng: ông BĐ_Hàn Đức Trọng đảm bảo và cam kết nếu làm thiệt hại đến bên thuê do chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp gây ra thì bên cho thuê sẽ phải đền bù 100% thiệt hại. Đồng thời việc ông BĐ_Trọng cho NĐ_Công ty TNHH ABC Việt Nam, Văn phòng đại diện ABC tại Thành phố HCM thuê căn nhà trên đã được LQ_Ngân hàng thương mại cổ phần XYZ đồng ý bằng văn bản.