cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ Hướng dẫn Pháp lệnh Ngoại hối (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 160/2006/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 28-12-2006
 • Ngày có hiệu lực: 27-01-2007
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 15-02-2014
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 05-09-2014
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2778 ngày (7 năm 7 tháng 13 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 05-09-2014
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: