cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 của Chính phủ Về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 92/2006/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 07-09-2006
 • Ngày có hiệu lực: 08-10-2006
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 04-02-2008
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 03-01-2020
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 4835 ngày (13 năm 3 tháng )
 • Ngày hết hiệu lực: 03-01-2020
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: