cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 73/2006/NĐ-CP ngày 31/07/2006 của Chính phủ Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 73/2006/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 31-07-2006
 • Ngày có hiệu lực: 20-08-2006
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-03-2010
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1289 ngày (3 năm 6 tháng 14 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-03-2010
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: