cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 73/2006/NĐ-CP ngày 31/07/2006 của Chính phủ Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 73/2006/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 31-07-2006
 • Ngày có hiệu lực: 20-08-2006
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-03-2010
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1289 ngày (3 năm 6 tháng 14 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-03-2010
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Nghị định số 73/2006/NĐ-CP ngày 31/07/2006 của Chính phủ Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề (Văn bản hết hiệu lực)
Văn bản được hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)