cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/05/2006 của Chính phủ Về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập

 • Số hiệu văn bản: 53/2006/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 25-05-2006
 • Ngày có hiệu lực: 24-06-2006
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-09-2011
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 6514 ngày (17 năm 10 tháng 9 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/05/2006 của Chính phủ Về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)