cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/05/2006 của Chính phủ Về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập

 • Số hiệu văn bản: 53/2006/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 25-05-2006
 • Ngày có hiệu lực: 24-06-2006
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-09-2011
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 6514 ngày (17 năm 10 tháng 9 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: