cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ Hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 12/2006/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 23-01-2006
 • Ngày có hiệu lực: 01-05-2006
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-01-2011
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 20-02-2014
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2852 ngày (7 năm 9 tháng 27 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 20-02-2014
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: